Eşya – Ahmet Hamdi Tanpınar

EŞYA: “Eşyanın sükûneti, değişmez manzarası onun için hayatta bir teselli ve zevk kaynağı idi. Bir insan, en yakınımız bile, çarçabuk değişebilirdi. Fakat eşya, dalgın ve daüssılalı uykularında hep aynı kalırlardı. Bir saksının, bir sedirin, bir masanın, bir duvar veya kapının değişmesi imkânsızdı. Eşyanın açık dost, her zaman için güvenilir çehreleri!…” Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Ahmet Hamdi…

Yol – Ahmet Hamdi Tanpınar

YOL : “İşte, dedi, şu gördüğünüz küçük yol, şu iki ağaç arasında tepenin eteğine kıvrılan patika… Fevkalade hiçbir tarafı yok değil mi? Hemen her yerde bol bol rastgelebileceğimiz alelade bir şey… Bununla beraber nereye gittiğini, nereden geldiğini bilmediğim, bir dönemeçte kaybolan tozlu parçasından başka hiçbir tarafını tanımadığım bu yol benim hayatımda bütün bir sergüzeşttir. On…

Yalan – Ahmet Hamdi Tanpınar

YALAN: “Hakikatte bu hepsinden korkunçtu. ‘Bir ömür bitebilir’, diyordu. ‘İnsan ölebilir, çıldırabilir. Bir enkaz bir çöp, bir iskelet, bir cife olabilir. Fakat yalansız yaşayamaz. Ölüm bile arkasında dayanacağı bir yalan olmazsa tahammülsüz bir şey olur. Başımın altına rahat bir yastık gibi koyacağım tek bir yalan kalsaydı…’ Fakat hayır, bu gece en çıplak, en zalim hakikatlerin…

Güliver Cüceler Memleketi – Ahmet Hamdi Tanpınar

GÜLİVER CÜCELER MEMLEKETİ:  İnsan ömrünün hikâyesi bir bakıma, Gülüver Cüceler Memleketinde gibi bir şeydi; siz fakına varmadan birtakım küçük nisbetsiz, manasız, parmak kadar mahluklar dört tarafınızı alıyorlar, bir nevi örümcekler gibi kirli salyalarıyla etrafınızda bir takım ağlar örüyorlar, sizi sarıp sarmalıyorlar, kendi kendinizin mumyası yapıyorlardı. Bununla da kalmıyorlardı, etrafımızla aramıza her tesadüf ettikleri şeye kendi…

Ömür

ÖMÜR: “Hayat oyununu en büyük ciddiyetle oynamağa hazırlandığım bir anda geçmiş yıllar, karşıma dikiliyor ve benden hesabının soruyorlardı. O günden sonra artık bir an bile yalnız değildim; soframda, kısık, gözlerinde boşa gitmiş bir ömrün bütün bıkkınlığı toplanan bir zavallı vardı ve bana pişmanlığın şuuruyla kısılmış sesi durmadan fısıldıyordu: ‘Ömrünü, ömrünü ne yaptın?’” Bir Yol, Ahmet…

A’dan Z’ye Ahmet Hamdi Tanpınar

“Şiirde dolayısıyle kendimin, hikâye ve romanlarımda kendimle birlikte mümkün olduğu kadar hayatımın ve insanların –kendimden başkalarının- peşindeyim. Ve başkalarına ait zamanın peşinde…” demiş Ahmet Hamdi Tanpınar. Bu hayatlara ve zamanlara özel kelimeleri yazarlarımızdan Billur Özeke Tanpınar’ın öykülerinde titizlikle aradı. Oluşan sözlük ise sabirfikir‘de yayınlandı. “Şiir söylemekten ziyade susma işidir. İşte o sustuğum şeyleri hikaye ve romanlarımda anlatırım.” Şimdi susulan şeyleri hatırlama zamanı.…

Başkalarına Ait Zamanın Peşinde, Ahmet Hamdi Tanpınar

Günümüzde dünyanın çeşitli dillerinde okunan, değer verilen bir yazar Tanpınar. Oysa devrinde sessizlikle karşılanıp, çok da anlaşılamamış, yok sayılmış. Bir medeniyetten diğerine geçişin sancılarını, batılılaşma hikayemizin yarım kalmışlıklarını çoğu kez ironik bir dille anlatmış, eserleri sosyolojik bir okuma gerektiren, tam anlamıyla bir sanat insanı. Şair, öykücü, roman yazarı, eleştirmen, öğretmen, çevirmen, edebiyat tarihçisi. Eserlerini sıralayacak…

Ahmet Hamdi Tanpınar

Gerek Türk edebiyatı, gerekse dünya edebiyatı konusunda akademik bir bakışı vardır Ahmet Hamdi Tanpınar’ın. Lisede başlayan ve akademide devam eden eğitimci kimliği sayesinde, zamanının ve kendinden önceki zamanların edebiyatına hakimdir. Türkiye coğrafyasında yetişen bir çok yazarın yaşadığı doğu-batı ikilemi Tanpınar’ın da metinlerinde de okunur. Tanpınar metinlerinde karakterlerin ruhsal deneyimlerini yapıtın temel unsuru haline getirir. Metinler zaman zaman…

Bir Yol

“Bilmem sizde de böyle midir; yolculuk benim üzerimde daima iyi ve unutturucu bir tesir yapar. Iztıraplarımızın, üzüntülerimizin mekanla, yahut hayatımızın tabii muhiti ile sıkı bir alakası olsa gerek. Bir muharririn dediği gibi, falan yerde en kesif şiddetinde olan bir acı iki yüz kilometre daha ötede ve başka insanlar içinde biraz daha hafif ve daha kabil-i…